صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/10/98          18:59  
    عنوان خبر : اسامي دانشجويان ممتازمقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97 به تفکیک رشته - ورودی
  خلاصه خبر :  
  

 

اسامي دانشجويان ممتازمقطع  کارشناسی ارشد  در نیمسال  دوم 98-97  به تفکیک رشته - ورودی  
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی
10 واحد 19.8 مهديه نوروزي اقبالي 9716516207 نفر اول ورودی 97 مهر 
10 واحد 19.8 نگار نيك نفس 9716516208
10 واحد 19.3 زهره قاسمي نژاد 9716516210 نفر دوم
10 واحد 18.95 فاطمه رنجبرآق قلعه 9716516204 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت ورزشی -گرایش مدیریت راهبردی
10 واحد 20 ميترا بابائي زردره 9716524201 نفر اول ورودی 97 مهر 
10 واحد 19.5 رحيم حسيني 9716524107 نفر دوم
10 واحد 19.2 مهدي علي زاده آخوندي 9716524106 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     فیزیولوژی ورزشی-گرایش فعالیت بالینی
10 واحد 19.8 اسماعيل  حبيبي 9716526101 نفر اول ورودی 97 مهر 
10 واحد 19 گلزار خالديان 9716526204 نفردوم
10 واحد 18.8 علي بخشي 9716526103 نفر سوم
   
               
               
               
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم  مدیریت بازرگانی-گرایش تجارت الکترونیکی
10 واحد 18.9 محمد عبدي پاكدهي 9716531102 نفر اول ورودی 97 مهر 
8 واحد 18.75 فريبا كلاني فر 9716531204 نفر دوم
10 واحد 18.7 زهرا سليمان تربتي 9716531202 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم   فیزیولوژی ورزشی-گرایش تغذیه ورزشی
12 واحد 19.67 جواد نيك آموز 9716530103 نفر اول ورودی 97 مهر 
12 واحد 19.42 راحله كبيري 9716530206 نفر دوم
12 واحد 19.42 آرزو خالقي 9716530202
12 واحد 19.25 خاطره طاهرخاني 9716530205 نفر سوم
 
تعداد واحد معدل ترم نام نام خانوادگي كد دانشجو رتبه ترم     حقوق خصوصی
11 واحد 19.09 معصومه انصار 9716537201 نفر اول ورودی 97 مهر 
11 واحد 18.82 خديجه بهبودي 9716537202 نفردوم 
11 واحد 18.61 عرفان اسمعيل پورلنگرودي 9716537113 نفر سوم
                   منبع خبر : 
    نویسنده خبر :